Jedinečné Základné kurzy

Základný kurz Základný kurz je známy pojem pre každého eRkára. Buď pretože takýto kurz absolvoval, alebo o Základnom kurze minimálne počul. Odkedy je eRko eRkom, svoje Základné kurzy absolvovalo už 2269 účastníkov. Historicky prvý Základný kurz sa uskutočnil v roku 1991 v Modre-Harmónii. Okrem Modry sa Základné kurzy konali v Ľubochni, Trusalovej, Ludrovej, Zuberci, Bolešove,…