Usmernenie k organizovaniu aktivít z 1. 10.

Na základe stanoviska Úradu verejného zdravotníctva z dňa 30.9.2020 považujeme za potrebné aktualizovať postoj eRka k organizovaniu hromadných podujatí plánovaných v čase vyhlásenia núdzového stavu. Pre našu činnosť preto: Odporúčame stretávanie malých spoločenstiev (stretiek). Stretká nech sa riadia aktuálnymi opatreniami predchádzania pred ochorením COVID-19. Platia nižšie uvedené usmernenia, aktualizované z dňa 30.9.2020. Motiváciou pre činnosť…