Pozastavenie činnosti z 15. 10. 2020

Ako detská organizácia a súčasť občianskej spoločnosti vnímame svoju úlohu v službe deťom a ich rodinám. Chceme byť naďalej zodpovední a vynaliezaví. Chceme vytvárať príbehy priateľstiev a pomoci, ktoré pramenia v sile spoločenstva. Zároveň si uvedomujeme nutnosť byť opatrní, pravidelne sledovať usmernenia Úradu verejného zdravotníctva a komunikovať o nich s členmi eRka. Na základe stanoviska…

Usmernenie k organizovaniu aktivít z 1. 10.

Na základe stanoviska Úradu verejného zdravotníctva z dňa 30.9.2020 považujeme za potrebné aktualizovať postoj eRka k organizovaniu hromadných podujatí plánovaných v čase vyhlásenia núdzového stavu. Pre našu činnosť preto: Odporúčame stretávanie malých spoločenstiev (stretiek). Stretká nech sa riadia aktuálnymi opatreniami predchádzania pred ochorením COVID-19. Platia nižšie uvedené usmernenia, aktualizované z dňa 30.9.2020. Motiváciou pre činnosť…