Tipy ako využiť metodické materiály v kampani MINIdigi

Milí animátori, realizátori kampane MINIdigi v roku 2021, úprimne Vám prajeme, aby ste mohli kampaň zrealizovať na osobných stretnutiach s deťmi. Ak Vám to však vzhľadom na pandemickú situáciu nebude umožnené, ponúkame Vám tipy a nápady ako využiť metodické materiály najmä formou online stretiek alebo na diaľku formou zaslania odkazov, príloh, či iných dokumentov v…

Pozastavenie činnosti z 15. 10. 2020

Ako detská organizácia a súčasť občianskej spoločnosti vnímame svoju úlohu v službe deťom a ich rodinám. Chceme byť naďalej zodpovední a vynaliezaví. Chceme vytvárať príbehy priateľstiev a pomoci, ktoré pramenia v sile spoločenstva. Zároveň si uvedomujeme nutnosť byť opatrní, pravidelne sledovať usmernenia Úradu verejného zdravotníctva a komunikovať o nich s členmi eRka. Na základe stanoviska…