Radosť v neradostnom čase

Keď apoštol Pavol písal jeden zo svojich listov, nenachádzal sa práve v radostnej situácii. Bol v tom čase vo väzení. Napriek tomu píše: “Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa! Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko. O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte…