Pozývame na Kurz Začíname

S veľkou Radosťou vám oznamujeme, že sme spustili prihlasovanie na Začíname! Kurz je určený pre začínajúcich animátorov, ktorí sa chcú naučiť, ako viesť stRetká, ako motivovať deti a zažiť príjemné spoločenstvo v kruhu kamaRátov. Začíname sa uskutoční v dňoch 11.-13. 11. 2022 v eRkodome, v Liptovskej Osade. Prihlášku nájdeš tu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJCORX7vXg0akFRd09zGDi9ATNFBCHOD6O_Y6LaJ5VoUrWeQ/viewform Aby bola prihláška platná,…

Farár nechal tento odkaz v laviciach pre rodiny s malými deťmi

Ježiš povedal: „Nechajte deti prísť ku mne…“ Jedna farnosť nasleduje jeho príklad a vidí úžasné výsledky. Ako mnohé kostoly, aj vo farnosti svätého Jána a Jakuba vo West Warwick (Rhode Island, USA), zaznamenali v posledných rokoch postupný pokles návštevnosti. Nebolo teda prekvapením, keď farnosť bola zlúčená s ďalšou blízkou farnosťou. Keď som tam bol prvýkrát…

DNEŠNÍ MLADÍ: ich potreby a očakávania

Chceme pritiahnuť mladých do stredu života farností. V Mladom srdci spoločne uvažujeme ako v tom byť úspešní. Hľadáme spôsoby, ako ich pozývať a podporovať, aby si nachádzali prijateľné miesto v spoločnosti, farnosti. My dospelí často zabúdame na to, že ak sa chceme mladej generácii skutočne priblížiť, musíme spoznať ich svet. Pochopiť ich pohľad, vnímať ich…