eRko podcast je o témach výchovy, sprevádzania detí a kvalitnom animátorstve podľa Cesty eRkára.

#eRkopodcast

Najnovší eRkopodcast:

::

30.10.: Ako stretkárčiť online aj offline

O tom ako byť blízko deťom zo stretka aj v tomto čase sme sa rozprávali s eRkármi
a členmi metodickej komisie eRka, Dominikou Bujdákovou a Matúšom Šuľom.

Archív eRkopodcastov:

23.10.: Marek Michalčík: Prolifer vydáva svedectvo o svojom pozitívnom vzťahu k človeku

Rozhovor o tom, kto je to prolifer a tiež o tom, či sa oplatí vstupovať do hodnotových diskusií.
Rozprávali sme sa s dlhoročným proliferom Marekom Michalčíkom.

16.10.: Duchovný rast detí

Prečo sa vlastne modliť s deťmi a kedy s tým začať? A ako viesť deti k zbožnému životu?
Nielen o týchto otázkach sme sa rozprávali s o. Michalom Škulkom, kaplánom vo Farnosti sv. Mikuláša v Prešove.

9.10.: Vzťahy a konflikty medzi animátormi I.

Rozhovor s koordinátorkou Cesty eRkára Luckou Molnárovou o osvedčených radách ako riešiť konflikty.

25.9.: Detský čin pomoci: Stvorené pre nás

Rozhovor o októbrovej eRko kampani Detský čin pomoci s koordinátorkou kampane Monikou Vojtašákovou.

11.9.: 30 rokov v spoločenstve

eRko oslavuje 30. narodeniny. Pri tejto príležitosti sme si do podcastu pozvali troch predsedov eRka Evžena Valoviča, Maroša Čaučíka a Juraja Králika, ktorí rozprávali o vedení druhých ľudí a o spoločenstve, ktoré mení životy.

4.9.: Stvorení pre MY

O novej ročnej téme eRka v školskom roku 2020/2021 sme sa rozprávali s koordinátorom metodiky Vladimírom Dutkom.

Webová stránka ročnej témy: www.erko.sk/stvorenipremy

28.8.: Ako priviesť deti od tábora k stretku

Rozhovor s Mirkou Sitekovou, zodpovednou osobou za eRko v Podbieli, o tom ako budovať detské spoločenstvo (stretko) počas roka, nielen v tábore.

31.7.: Rebrík – viac ako časopis

Rozhovor so šéfredaktorkou Katarínou Jantákovou o histórii Rebríka i o aktuálnych výzvach.

21.7.: Jedinečné Základné kurzy

Rozhovor s absolventkou 81. Základného kurzu Klárou Laginovou o tom, čo jej dala účasť na Základnom kurze.

11.7.2020: Vzbura voči malým očakávaniam

Rozhovor s Julkou Frčkovou, programovou koordinátorkou územia Banská Bystrica – Rožňava, lektorou a členkou metodicko vzdelávacej komisie eRka o tom ako robiť ťažké veci.

4.7.2020: Najprestížnejšia univerzita eRka

Rozhovor s absolventmi dobrovoľníckej univerzity eRka v ročníku 2019/2020.

26.6.2020: Kto je hrdina?

Na tému hrdinstva a o prežívaní ročnej témy sme sa rozprávali s Jurajom Králikom, predsedom eRka.

19.6.2020: O 30. rokoch eRka

Rozhovor o 30. rokoch eRka, o výskume “hodnoty mladých” a tiež o novom dizajne eRka. Rozprávali sme sa s Andrejom Gejdošom, koordinátorom aktivít k 30. rokom eRka.

12.6.2020: V službe eRkokňaza

Rozhovor nielen o službe eRkokňaza s Ivanom Kňazem, dlhoročným eRkárom a riaditeľom Pápežských misijných diel na Slovensku.

5.6.2020: Program na tábore: tipy a rady

Rozhovor o tipoch ako vytvoriť táborový program s Luciou Časnochovou, členkou metodickej komisie eRka a akreditovanou lektorkou kurzu O táboroch.

29.5.2020: Žijeme MINidigi

Rozhovory so zapojenými v kampani MINidigi: Dominika Bujdáková – koordinátorka kampane, Lukáš Hrošovský – Kysucké Nové Mesto, Veronika Kortišová – Hriňová, Michal Svoboda – Šaľa, Monika Lizáková – Lendak, Lenka Plačková – Zákopčie.

22.5.2020: Lalalaický apoštolát

Rozhovor s Luckou Molnárovou, koordinátorkou vzdelávania v eRku o laickom apoštoláte.

15.5.2020: Týždeň Laudato Si´

Rozhovor so Zuzkou Hallovou, animátorkou v eRku a s Marošom Čaučíkom, bývalým riaditeľom Dobrej noviny o iniciatíve Týždeň Laudato Si´.

8.5.2020: Digitálna miernosť

Rozhovor s Jurajom Králikom, predsedom eRka o digitálnej miernosti
a digitálnych technológiách, ktoré nás obklopujú.

1.5.2020: Kampaň MINIdigi

Rozhovor s Dominikou Bujdákovou, koordinátorkou kampane MINidigi a s Vladimírom Dutkom, predsedom PEPO komisie eRka o blížiacej sa kampani MINidigi.

eRko podcasty si môžete vypočuť aj tu: