PASTORAČNÉ PLÁNOVANIE 1: zodpovedne sa postaviť otáznikom a hľadať cesty pre budúcnosť

V projekte Mladé srdce spoločne hľadáme správne kľúče, aby sme dosiahli zvýšenie pulzu srdca mladých vo farnosti. Nepôjde to však bez spoločnej vízie. Pastoračné plánovanie je vhodný nástroj, ako ju získať. Pozvali sme hosťa – experta, ktorý nás poučil a nasmeroval. Otec Zdeno Pupík, kňaz a hovorca žilinskej diecézy, riaditeľ Inštitútu Communio. V minulosti pracoval…

NAŠE DOBRÉ MAXIstretko

Počas tretieho septembrového víkendu som sa zúčastnila nášho Dobrého MAXIstretka ORLI.  Stretli sme sa tam mnohí mladí z rôznych farností územia Oravy a Liptova. Stretnutie sa konalo v penzióne v oravskej dedine Párnica. Hlavnou témou víkendu bolo: „Laudato si“. Téma bola inšpirovaná encyklikou pápeža Františka o starostlivosti a udržateľnosti našej planéty a program bol naozaj pestrý. Počas víkendu som sa dozvedela…