Tlačová správa: Po šiesty raz sa stretli farské tímy z projektu Mladé srdce

(BRATISLAVA, 16. február 2023) Od 10. do 11. februára sa konalo 6. Celoslovenské stretnutie farských tímov z projektu Mladé srdce, ktoré zorganizovalo eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. V penzióne Zornička na Donovaloch sa stretlo 60 účastníkov – kňazov a laikov z farností z celého Slovenska, ktoré sú zapojené do projektu, aby spoločne uvažovali nad…

Farár nechal tento odkaz v laviciach pre rodiny s malými deťmi

Ježiš povedal: „Nechajte deti prísť ku mne…“ Jedna farnosť nasleduje jeho príklad a vidí úžasné výsledky. Ako mnohé kostoly, aj vo farnosti svätého Jána a Jakuba vo West Warwick (Rhode Island, USA), zaznamenali v posledných rokoch postupný pokles návštevnosti. Nebolo teda prekvapením, keď farnosť bola zlúčená s ďalšou blízkou farnosťou. Keď som tam bol prvýkrát…

DNEŠNÍ MLADÍ: ich potreby a očakávania

Chceme pritiahnuť mladých do stredu života farností. V Mladom srdci spoločne uvažujeme ako v tom byť úspešní. Hľadáme spôsoby, ako ich pozývať a podporovať, aby si nachádzali prijateľné miesto v spoločnosti, farnosti. My dospelí často zabúdame na to, že ak sa chceme mladej generácii skutočne priblížiť, musíme spoznať ich svet. Pochopiť ich pohľad, vnímať ich…

PASTORAČNÉ PLÁNOVANIE 1: zodpovedne sa postaviť otáznikom a hľadať cesty pre budúcnosť

V projekte Mladé srdce spoločne hľadáme správne kľúče, aby sme dosiahli zvýšenie pulzu srdca mladých vo farnosti. Nepôjde to však bez spoločnej vízie. Pastoračné plánovanie je vhodný nástroj, ako ju získať. Pozvali sme hosťa – experta, ktorý nás poučil a nasmeroval. Otec Zdeno Pupík, kňaz a hovorca žilinskej diecézy, riaditeľ Inštitútu Communio. V minulosti pracoval…