Tri veľké otázky mladých sŕdc

Často zabúdame na to, že ak sa chceme mladej generácii skutočne priblížiť, potrebujeme spoznať jej svet. Pochopiť jej pohľad, vnímať jej potreby. Pokiaľ to myslíme vážne a chceme skutočne niečo zmeniť, začnime zanechaním svojich vlastných predstáv. Mladí sa zmenili a generačné zmeny sa v súčasnosti dejú podstatne rýchlejšie ako v minulosti. Nie je zriedkavé, že…

Týždeň Cirkvi pre mládež s mladým srdcom

Vďaka projektu Mladé srdce sme optimisti a veríme, že je možné prebudiť mladých vo farnosti a tak jej prinavrátiť mladé srdce. Stále viac objavujeme spôsoby ako sa priblížiť mladým, počúvať ich, vytvoriť im priestor. Povzbudzujeme k tomu aj Teba – vás, vaše spoločenstvá i farnosti. Špeciálne vás v tom chceme povzbudiť zvlášť v Týždni Cirkvi…

Recenzie na knihu Farnosť s mladým srdcom

Knižku Farnosť s mladým srdcom nám odborne posúdili traja kňazi a odborníci na pastoráciu mládeže. Prečítajte si ich recenzie. Recenzia Ondreja Chrvalu Každý, kto túži vidieť, ako vo farnosti rozkvitá práca s deťmi a mládežou, stojí pred rovnakou otázkou: ako odovzdávať radostnú zvesť mladým v tejto tak výrazne zmenenej a rýchlo sa meniacej dobe? Každý,…

Po šiesty raz sa stretli farské tímy z projektu Mladé srdce 2020-2023

(BRATISLAVA, 16. február 2023) Od 10. do 11. februára 2023 sa konalo 6. Celoslovenské stretnutie farských tímov z projektu Mladé srdce, ktoré zorganizovalo eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. V penzióne Zornička na Donovaloch sa stretlo 60 účastníkov – kňazov a laikov z farností z celého Slovenska, ktoré sú zapojené do projektu, aby spoločne uvažovali…

PASTORAČNÉ PLÁNOVANIE 1: zodpovedne sa postaviť otáznikom a hľadať cesty pre budúcnosť

V projekte Mladé srdce spoločne hľadáme správne kľúče, aby sme dosiahli zvýšenie pulzu srdca mladých vo farnosti. Nepôjde to však bez spoločnej vízie. Pastoračné plánovanie je vhodný nástroj, ako ju získať. Pozvali sme hosťa – experta, ktorý nás poučil a nasmeroval. Otec Zdeno Pupík, kňaz a hovorca žilinskej diecézy, riaditeľ Inštitútu Communio. V minulosti pracoval…