Misijná púť detí Levoča

Na púti detí v Levočij sa zúčastnilo asi 1 500 účastníkov. Počas putovania na Mariánsku horu sa rozprávali o téme Blahoslavení čistého srdca… a o zmierení. Deti priniesli ako obetný dar spolu 100 kg zemiakov, ktoré organizátori odovzdali Spišskej diecéznej charite na potreby núdznych. Miesto: Levoča.