Vysielacia svätá omša DN – Banskobystrická diecéza

Srdečne Vás pozývame na vysielaciu svätú omšu koledníkov Dobrej noviny s o. biskupom za Banskobystrickú diecézu: Čas: 10.12.2022 o 10:30 Miesto: Katedrála sv. Františka Xaverského, Banská Bystrica Program: Po svätej omši bude zaujímavý program a svedectvo dobrovoľníčky Jarky v ZŠ Štefana Moysesa, kde sa spoločne presunieme. Prosíme, aby si deti priniesli prezúvky a desiatu. Obetný…

Pozývame na Kurz Začíname

S veľkou Radosťou vám oznamujeme, že sme spustili prihlasovanie na Začíname! Kurz je určený pre začínajúcich animátorov, ktorí sa chcú naučiť, ako viesť stRetká, ako motivovať deti a zažiť príjemné spoločenstvo v kruhu kamaRátov. Začíname sa uskutoční v dňoch 11.-13. 11. 2022 v eRkodome, v Liptovskej Osade. Prihlášku nájdeš tu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJCORX7vXg0akFRd09zGDi9ATNFBCHOD6O_Y6LaJ5VoUrWeQ/viewform Aby bola prihláška platná,…

Z celého srdca

Príhovor predsedu eRka na Celoslovenskom stretnutí eRkárov 2022 Počuj, Izrael, Pán je náš Boh, Pán jediný! A ty budeš milovať Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou. (Dt 6, 4-5). Týmito slovami z knihy Deuteronómium už po tisíce rokov nábožní Židia začínajú a končia svoj deň, keď sa modlia…

Výber výkonného riaditeľa

V súlade so stanovami eRka, vnútorným poriadkom eRka a závermi Celoslovenskej rady, ktorá sa uskutočnila 25. – 27. 3. 2022, predsedníctvo eRka vyhlasuje výber na funkciu výkonného riaditeľa eRka.  Požiadavky na kandidáta o funkciu výkonného riaditeľa Kandidátom môže byť občan SR, ktorý: dovŕšil vek 24 rokov, je morálne bezúhonný, má manažérske zručnosti a skúsenosti s…