Spoločenstvo v Šali

Vďaka spoločenstvu viem, že život nie je len o mojom ja, ale o našom MY. eRko spoločenstvo je pre mňa veľkým darom, za ktorý som vďačná a vďaka ktorému sa denne mnohému učím a spoznávam svoje slabšie i silnejšie schopnosti. Tak ich môžem používať pre spoločné dobro všade, kde som: v škole, doma, v práci či…

Adventné a vianočné tipy pre deti i animátorov

“Drahí priatelia, liturgické obdobie adventu, ktoré sme práve začali a ktoré nás pripravuje na Vianoce, nás stavia pred žiarivé tajomstvo príchodu Božieho Syna, pred veľkosť dobrotivého rozhodnutia, ktorým nás chce k sebe pritiahnuť a umožniť nám život v plnom spoločenstve s ním v radosti a pokoji. Advent nás zároveň pozýva, aby sme si uprostred ťažkostí…

Radosť v neradostnom čase

Keď apoštol Pavol písal jeden zo svojich listov, nenachádzal sa práve v radostnej situácii. Bol v tom čase vo väzení. Napriek tomu píše: “Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa! Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko. O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte…

Tipy na aktivity a hry na online stretku

Na online stretku môžeš využiť viacero aktivít, ktorými jednak udržíš pozornosť detí, rozprúdiš diskusiu a hravým spôsobom sprostredkuješ tému stretka. Viac tipov nájdeš v manuáli Blízko na diaľku v Metodlande.   Aktivity k ročnej téme Výroba online Ruženca s úlohami na tému jednota Vyrobíme si spoločný ruženec, ktorý bude symbolizovať jednotu, a to formou reťaze…

Duchovný rast detí

Aby strom alebo nejaká rastlina mohli vyrásť a priniesť úrodu, musia byť najskôr zasadené do zeme – musí byť zasadené ich zrnko. To postupne vyklíči a rastie. Zrnko k tomu, aby vyrástlo potrebuje vodu, pôdu, živiny, svetlo… Aj my sa niekedy pýtame, ako správne duchovne rásť a ako zabezpečiť aj rast deťom, ktorým sa venujeme? Čo nám pomáha, aby…