Vyhlásenie volieb predsedu a do predsedníctva 2022-2024

Voľby predsedu eRka 2022-2024 V súlade s dobrými zvykmi, stanovami a vnútorným poriadkom eRka pred uplynutím 3–ročného funkčného obdobia súčasného predsedu vyhlasuje predsedníctvo eRka voľby do služby predsedu eRka. Tieto voľby budú sprevádzané zmenou v popise doterajších úloh predsedu. Kto môže kandidovať? Kandidátom môže byť občan SR, člen eRka, ktorý: dovŕšil vek 24 rokov má…

Modlitba k sv. Mikulášovi

Buďme deťom duchovne blízko a modlime sa za nich osobitne na sviatok svätého Mikuláša. Modlitba k svätému Mikulášovi Dobrý svätý Mikuláš, ktorý prinášaš radosť deťom, daruj môjmu srdcu detského ducha a nauč ma rozdávať šťastie okolo seba. Ty, ktorého sviatok nás pripravuje na Vianoce, priprav moju vieru na prijatie tajomstva narodenia Krista. Svätý Mikuláš, patrón…

Adventný kalendár

Tútori a študenti Dobrovoľníckej UNIverzity 2021/2022 ORLI si pripravili pre nás všetkých adventný kalendár. Nájdeš ho na tomto linku: https://calendar.myadvent.net/?id=b1ae3d190c22ee87348158b4a593570e Dnes je 1.12., takže prvé okienko si môžete otvoriť už dnes. Ďalšie okienka budú postupne pribúdať. Učme sa trpezlivosti Pred časom sme vás pýtali, aby ste povzbudili na prihlásenie vašich vedúcich do DUNI spoločenstvo. Veríme, že…

Môj blížny si aj TY

Deti a animátori počas Detského činu pomoci 2021 hľadali odpoveď na otázku: „Kto je môj blížny?“ Túto otázku položil istý znalec zákona Ježišovi a ako odpoveď dostáva príbeh o milosrdnom Samaritánovi (Lk 10,25-37). Ježiš dáva ako príklad Samaritána, ktorý sa nebál zašpiniť si ruky a plášť a pomôcť človeku, ktorý bol v núdzi. Príkladom takéhoto…

Tlačová správa: eRko sa zapojilo do Týždňa Cirkvi pre mládež aktivitami na farskej úrovni

(BRATISLAVA, 22. november 2021) eRko sa zapojilo cez projekt Mladé srdce do Týždňa Cirkvi pre mládež, ktorý sa konal minulý týždeň, aktivitami pre mladých na farskom úrovni. Samotné farnosti zapojené v projekte svojím mladým ukázali, že Cirkvi na nich záleží. Zapojené farnosti našli spôsob, ako byť blízko mladým, napríklad cez individuálne farské výzvy, či výlety…

Tlačová správa: Viac ako 28 detských skupín sa zapája do Detského činu pomoci

(BRATISLAVA, 7. október 2021) Október patrí v eRku – Hnutí kresťanských spoločenstiev detí už tradične kampani Detský čin pomoci. Tento rok hľadáme odpoveď na otázku: „Kto je môj blížny?“ Aktuálne sa do tohto ročníka zatiaľ prihlásilo viac ako 28 detských skupín a niekoľko školských zariadení. Zapojiť sa môžete aj vy. Našim blížnym je ktokoľvek s…

Ako ďalej vo farnosti?

Máme výsledky z focusových skupín! 🙂 Životný štýl detí a mladých sa za posledných desať rokov veľmi zmenil. Preto sme sa v eRku rozhodli na túto zmenu reagovať. Ako hnutie tvorené deťmi a mladými ľuďmi sme na pulze ich súčasných potrieb a snov. Snaha priblížiť sa mladým, porozumieť im a tvoriť pre nich zrozumiteľnú ponuku…