1.5. Kvety pre Pannu Máriu

Mesiac máj sa už mnoho rokov označuje ako mesiac Panny Márie. Svätý Otec František nás vo svojom liste povzbudzuje: „Preto by som chcel všetkým navrhnúť, aby sme v mesiaci máj znovu objavili krásu modlitby ruženca v domácnosti.“ Modlime sa aj my modlitbu ruženca a za každý desiatok, ruženec, či “Zdravas” darujme Panne Márii jeden kvet.…

Slávka Kubíková o MINIdigi

Základ je, aby dieťa malo rozum, dušu a srdce na správnom mieste. A to sa nevybuduje v technologickom priestore. Slávka Kubíková, riaditeľka vzdelávacej skupiny Citadela, autorka kníh Klub nerozbitných detí a Krotitelia displejov, expertka na výchovu detí v digitálnom prostredí, radí nielen rodičom, ale aj animátorom, ako správne sprevádzať deti v digitálnom svete. Ako veľa času trávila…