30 minút NAVIAC pre eRko

Milí eRkári, chceme vás pozvať k 30-dňovej modlitbe za eRko. Prijmite pozvanie na 30 minútové stretko v spoločenstve vášho OC.   Prečo takáto výzva? Lebo sila modlitby v spoločenstve je veľká. Prečo 30 dní? Chceme si aj takto pripomenúť výročie nášho hnutia. Prečo teraz? Modlitba je dôležitá v každom čase a špeciálne v mimoriadnych časoch. Všetci prežívame mimoriadne obdobie a potrebujeme sa…

30 hodín za eRko

Pozývame všetkých k modlitbe 30 hodín za eRko a jeho členov z príležitosti 30. narodenín eRka. Nachádzame sa na prelome 30. a 31. výročia od oficiálneho začiatku eRka v roku 1990 a tieto 2 dátumy nám to môžu pripomenúť. Rozhodli sme sa vytvoriť online modlitbové spoločenstvo za eRkárov, našich sympatizantov aj dobrodincov, aby sme spoločne…

O ČINkách, posilňovni a lyžičkách medu

Každý, kto sa niekedy pokúsil robiť niečo nezištne, skôr či neskôr určite zistil, že nezištné činy sú ČINky. Robenie dobrých skutkov, za ktoré nie sme ocenení, je skutočne veľmi ťažké a náročné. No hoci sú ČINky ťažké, majú úžasnú výhodu – posilňujú. Posilňujú naše srdcia, ktoré sa aj vďaka tomu dokážu rozpínať a rásť. Čo…

Patrón ročnej témy: Sv. Ambróz

Za patróna ročnej témy sme si zvolili sv. Ambróza pre jeho súdržnosť so spoločenstvami, ktoré spravoval a preto, že dôkladne pripravoval ľudí na život v kresťanskom spoločenstve. Okrem toho, je patrónom študentov a podľa legendy aj patrónom včelárov.  Sviatok: 7. December (deň vysvätenia za biskupa) Narodenie: okolo 339 Trier, Porýnie-Falcko, Nemecko Smrť: 4. apríl (?)…

Straňankovia

Keby nebolo nášho spoločenstva, tak absolútne netuším kde by som bola, no najmä kým by som bola. Dobrovoľníctvo je to, čo má naplňuje a je dôležitou súčasťou môjho života. Každá malá radosť v ňom prináša ešte väčšiu. Služba a obeta je tým najkrajším vyznaním lásky, ktorú prinášame v našom spoločenstve. V spoločenstve plnom radosti, požehnania…

Spoločenstvo = prijatie

“Pre mňa sa spoločenstvo úzko spája so slovom “prijatie”. Myslím si, že v každom človeku sa nachádza túžba, patriť niekam, alebo byť niekým prijatý, či už ako dieťa, alebo neskôr ako dospelý človek. A takéto prijatie som ja zažil v našom eRku. Raz dávnejšie ma oslovila myšlienka ako Boh si na svoje veľké veci nepovoláva…

Spoločenstvo eRkárov v 90. rokoch

“Som nota na Božej osnove” – takto obrazne som si nedávno odpovedala na otázku, kto som a vlastne aj “kde som”. Tento obraz hovorí sám za seba – ja, tak ako nota – som odjakživa bola rada v spoločenstve, potrebujem druhých ľudí k radosti zo života, rastiem vďaka vzťahom a v spoločenstve môžem rozvíjať svoje…