Stretko Ježi

Ako som sa stal opäť dieťaťom… Počas svojich detských a stredoškolských rokov som bol v podstate vzdialený od kresťanskej mládeže, aj keď som od detstva až do skončenia vysokej školy miništroval. No počas vysokoškolského štúdia som bol pozvaný do malého spoločenstva rovesníkov, kde som začal hlbšie spoznávať Sväté písmo, život modlitby, i ďalších mladých kresťanov.…

Spoločenstvo v Šali

Vďaka spoločenstvu viem, že život nie je len o mojom ja, ale o našom MY. eRko spoločenstvo je pre mňa veľkým darom, za ktorý som vďačná a vďaka ktorému sa denne mnohému učím a spoznávam svoje slabšie i silnejšie schopnosti. Tak ich môžem používať pre spoločné dobro všade, kde som: v škole, doma, v práci či…

Adventné a vianočné tipy pre deti i animátorov

“Drahí priatelia, liturgické obdobie adventu, ktoré sme práve začali a ktoré nás pripravuje na Vianoce, nás stavia pred žiarivé tajomstvo príchodu Božieho Syna, pred veľkosť dobrotivého rozhodnutia, ktorým nás chce k sebe pritiahnuť a umožniť nám život v plnom spoločenstve s ním v radosti a pokoji. Advent nás zároveň pozýva, aby sme si uprostred ťažkostí…

Radosť v neradostnom čase

Keď apoštol Pavol písal jeden zo svojich listov, nenachádzal sa práve v radostnej situácii. Bol v tom čase vo väzení. Napriek tomu píše: “Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa! Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko. O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte…

Tipy na aktivity a hry na online stretku

Na online stretku môžeš využiť viacero aktivít, ktorými jednak udržíš pozornosť detí, rozprúdiš diskusiu a hravým spôsobom sprostredkuješ tému stretka. Viac tipov nájdeš v manuáli Blízko na diaľku v Metodlande.   Aktivity k ročnej téme Výroba online Ruženca s úlohami na tému jednota Vyrobíme si spoločný ruženec, ktorý bude symbolizovať jednotu, a to formou reťaze…

Duchovný rast detí

Aby strom alebo nejaká rastlina mohli vyrásť a priniesť úrodu, musia byť najskôr zasadené do zeme – musí byť zasadené ich zrnko. To postupne vyklíči a rastie. Zrnko k tomu, aby vyrástlo potrebuje vodu, pôdu, živiny, svetlo… Aj my sa niekedy pýtame, ako správne duchovne rásť a ako zabezpečiť aj rast deťom, ktorým sa venujeme? Čo nám pomáha, aby…